raija jokinen

This year it’s 25 years since I started to exhibit my works of art and my solo exhibition “A Breath” (Hengenveto, Andetag) will take place in Gallery Duetto in Helsinki, Kalevankatu 15, on 30. April until 24. May, 2015. Opening of the exhibition is 29. April at 5-7 pm.
There’s mainly recent works but also some pieces from the past.
Welcome!

FI / SE / ENG
Pellavakuiduista toteutetut teokseni visualisoivat arkipäiväisiä, meille kaikille esiin tulevia tilanteita ja tuntemuksia sekä niiden liittymistä emotionaaliseen ja fyysiseen ympäristöömme. Teoksissani esiintyy usein ihmisen fyysisestä olemuksesta muistuttavia kuvioita esim. hermosto, verenkierto ja ihon rakenteet, mutta ne lomittuvat ja sulautuvat juuristojen ja oksien verkostoja kuvaaviin muotoihin olematta kuitenkaan erityisesti mitään niistä. Minua kiinnostaa näiden muotojen samankaltaisuus ja loputon variointi sekä niiden elämää ylläpitävä luonne, joka on löydettävissä lähes kaikista elollisista organismeista.
FI / SE / ENG
Med mina konstverk strävar jag till att visualisera vanliga och vardagliga känslor och tillfällen och deras koppling till vår emotionella och fysiska miljö. Mina konstverk består ofta av detaljer från kroppens fysiska väsen som sammanflätar sig med former av rötter och grenar utan att egentligen vara någondera av dem. Jag är fascinerad av likheten mellan de här formerna, av deras ändlöst varierande karaktärer och av deras livsuppehållande funktion som kan hittas nästan i alla levande organismer.
FI / SE / ENG
My artistic approach is focused on the everyday feelings, situations and thoughts we all have and I observe the relationship of the emotional and physical surrounding, including our body and mind. Visually my works are often based on body-related details, such as skin, blood vessels and nerve tracks and they intersect with the forms of roots or branches without representing either of them. I am excited in their apparent similarity and infinite variation together with the life-support functions they represent and how these visual allegories can be found in almost all living organisms.

kutsu_Raija_Duetto_2015W       duetto2015
invitation in pdf format:
kutsu_Raija_Duetto_2015Web

error: Content is protected !!