raija jokinen

 I made my MA at the University of Arts and Design Helsinki (Aalto University) and my background is in textile arts. I focus on artworks made with a technique I’ve developed on the basis of painting, drawing, papermaking, embroidery and textiles and explore the borderlines of physical and immaterial feelings. I live and work in Helsinki and Sipoo, Finland.

A list of links presenting videos etc / Linkkilista videoihin yms
www.linktr.ee/raijajokinen

Olen taiteen maisterin opinnoissani perehtynyt mm. erilaisiin tekstiilitekniikoihin ja niiden pohjalta kehittänyt oman tekniikkani, joka perustuu, maalaukseen, piirustukseen, paperinvalmistukseen, kirjontaan sekä tekstiiliin. Teoksissani pohdin ihmisen henkistä ja fyysistä olemusta.
Työskentelen Helsingissä ja Sipoossa.

My artistic approach is focused on the everyday feelings, situations and thoughts we all have and I observe the relationship of the emotional and physical surrounding, including our body and mind.

Visually my works are often based on body-related details, such as skin, blood vessels and nerve tracks and they intersect with the forms of roots or branches without representing either of them. I am excited in their apparent similarity and infinite variation together with the life-support functions they represent and how these visual allegories can be found in almost all living organisms.  

My works may reveal the idea with a figurative or an abstract, many-faced and delicate manner. I like to break  intangible things into pieces and, in a way, rename or reorganize them by using the material structure. I am looking for analogies to the material and immaterial structures and the closest features appear in own our bodies. Very often in these cases, the question arises about what is really tangible and what is not and where is the borderline between physical things and emotions.

I started to use paper yarns and proceeded to hand made paper made of flax among others. After that I drifted more and more to use flax without the traditional papermaking techniques and reseached the various other ways to treat it. In this aspect flax is an ideal material. It can be very fragile and light but also rough and hard. It provides also an opportunity to make free sculptural forms.

My art works are made of flax and the working method can be compared to painting and drawing, but the “paint” is the fiber that is normally used e.g. as a base material for oil paintings. In addition, I use stitching to form “drawn” lines and rice starch as a binder. My methods and materials are also related with handmade paper techniques: A sheet of paper is formed of pulp consisting short bast fibres and water. Handmade paper sheets are used e.g. to print graphic art. Beside the short fibers I also use long fibers, which are normally used for example in spinning the yarn for fabric weaving. The technique I’ve developed could therefore be located in the meeting point of the techniques in painting, graphic art and textile. 

Although my works are looking fragile they are durable and light-weighted and can be easily hanged and displayed also without frames.

Pyrin visualisoimaan arkipäiväisiä, meille kaikille esiin tulevia tilanteita ja tuntemuksia sekä niiden liittymistä emotionaaliseen ja fyysiseen ympäristöömme.

Teoksissani esiintyy usein ihmisen fyysisestä olemuksesta muistuttavia kuvioita esim. hermosto, verenkierto ja ihon rakenteet, mutta ne lomittuvat ja sulautuvat juuristojen ja oksien verkostoja kuvaaviin muotoihin olematta kuitenkaan erityisesti mitään niistä. Minua kiinnostaa näiden muotojen samankaltaisuus ja loputon variointi sekä niiden elämää ylläpitävä luonne, joka on löydettävissä lähes kaikista elollisista organismeista. 

Teokseni saattavat olla esittäviä tai abstrakteja ja viittaukset moniselitteisiä. Haluan pilkkoa kouriintuntuvia asioita alkutekijöihinsä ja järjestää ne uudelleen erilaisten yhteyksien löytämiseksi. Etsin analogioita materiaalisten ja abstraktien rakenteiden välillä ja siihen lähin mahdollinen tarkastelun kohde on oma olemuksemme. Usein pohdinkin, missä menee fyysisen ja psyykkisen tuntemuksemme rajapinta. 

Ensimmäiset teokseni toteutin erilaisin paperitekniikoin, minkä jälkeen aloin hakea uusia mahdollisuuksia luonnonkuiduista ja niiden erilaisista käsittelyistä. Tässä suhteessa pellava tarjosi erinomaiset mahdollisuudet: se voi olla äärimmäisen herkkä tai kovan karkea ja kaikkea siltä väliltä. Se tarjoaa myös mahdollisuuden vapaaseen, jopa veistokselliseen työskentelyyn säilyttäen silti tekstiilimäisen koskettavan pinnan.

Työtapaa voi verrata maalaamiseen ja piirtämiseen, mutta ”maalina” on kuitu, jota yleensä käytetään esim. öljymaalauksen pohjamateriaalina. Piirustuksenomaista viivaa muodostaa kuidun lisäksi ommel. Työtavalla ja materiaaleilla on yhteyksiä myös paperinvalmistukseen, jossa lyhyistä kasvikuiduista veden avulla muodostetaan paperiarkki esim. grafiikanlehtien vedostamista varten. Teoksissani käytän lyhyiden kuitujen lisäksi myös pitkiä pellavakuituja, joita normaalisti käytetään esim. langan kehräämiseksi kankaan kutomista varten. Kehittämäni tekniikan voisi siis sanoa sijoittuvan maalauksen, grafiikan ja tekstiilin kohtaamispisteeseen.

Teosten materiaalit ja tekotapa on hauraasta ulkonäöstään huolimatta yhtä kestäviä kuin esim. maalaukset ja keveytensä ansiosta niitä on helppo ripustaa ja pitää esillä myös ilman kehyksiä.

error: Content is protected !!